Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

"People think that being alone makes you lonely,
but I don't think that's true.
Being surrounded by the wrong people
is the loneliest thing in the world."
~ Kim Culbertson ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου