Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Your life is like a butterfly.
It has to go through changes 
before it becomes Beautiful.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου