Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Be bold enough to use your voice, 
brave enough to listen to your heart, 
and strong enough to live the life 
you've always imagined.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου