Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

"The things you are passionate about
are not random.
They are your calling!"
~ Fabienne Fredrickson ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου