Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

"ART
washes away from the soul
the dust of everyday life"
~ Pablo Picasso ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου