Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Easter in the day nursery

As you can see, we all worked hard for this year's Easter.
Our kids were very happy and amazed by the gifts we prepare for them!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου