Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

You will face many defeats in your life,
but never let yourself be 
defeated!
~ Maya Angelou ~


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου