Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

If you're going to stay, stay forever. 
If you're going to leave, then do it today. 
If you're going to change, change for the better. 
And if you're going to talk, 
make sure you mean what you say.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου