Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

"The biggest mistake 
you could ever make 
is being too afraid 
to make one."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου