Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

"Artists are people 
driven by  the tension 
between 
the desire to communicate 
and the desire to hide." 
~ D.W.Winnicott ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου