Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Wrist Warmers ww010

I really like accessories with owl shapes on them!
And Lilac is my favorite colour!
So I decided to make these wrist warmers,
of this particular colour and shape.
I'm not giving them away!!!
These, I made for myself  :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου