Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

"You're a work of art. 
Not everyone will understand you, 
but the ones who do, 
will never forget about you."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου