Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Dark blue Hello Kitty mermaid

I had this felt fabric ready to be sewed for over a year :-P
I really like Hello Kitty mermaids, 
I just wasn't feeling like sewing it. 
I guess, the waiting was good. 
I wouldn't have made her like this a year ago. 
I really like her as she is now :-) 
What do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου