Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Surprised (uncoloured)

This is the sketch of a lady who is surprised.
I don't know what she saw or heard 
that surprised her so much :-P
Anyway... this is the sketch with it's shades.
Lower in the post, you can see the line art.
So... what do you think???
 :-P
The one eye is a little bigger than the other...
And i just saw it...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου