Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

"Glass flower garden" collection. Glass 04

That's yet another water glass,
out of the pack of six.
One with a fuschia flower this time :-)
What do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου