Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Girly scarf

This was the very first long scarf I ever made!
I made this for my little cousin.
She is 8 years old and she likes these colours. 
That's her older sister wearing it.
She is much taller 
and I could take a better picture :-P
It was very easy to make it. 
It's an easy pattern :-)
So... what do you think??? 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου