Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

"It begin with an idea, 
and then 
it becomes something else." 
~ Pablo Picasso ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου