Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

"Dawn over the sea"

I experiment with watercolours.
I know this might not be one
of the best paintings i have made,
but i'm learning...
I'll do it better next time.
So... what do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου