Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

"They laugh at me 
because i'm different. 
I laugh at them 
because they are 
all the same."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου