Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

'Moonlight over the trees'

For some strange reason,
i really like painting the moon.
The moon has a strange effect on people. 
It's a very beautiful theme for painting! 
So, I painted yet another full moon. 
What do you think???
This painting is made on tongue depressors.
I really enjoy making those little paintings. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου