Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

Last day of Summer

I made this small painting
on the last day of summer.
It's a tropical sunset,
just a typical summer scene.
But i think it carries 
a sense of nostalgia... 
This is painted with acrylics 
on tongue depressors.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου