Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Embroidered picture 9


I love strawberries! 
So i thought i could make 
an embroidered picture with strawberries. 
It might not be perfect... 
but it's not so bad either :-P 
What do you think???

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου