Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Woollen Cap wc007

This cap reminds me of candy corn!
It is a slouchy cap
I made this one with knitting needles, 
which is something i do not usually do. 
Most of my woollen caps 
are made with the crochet hook. 
I became a little bit more slouchy 
than i wanted it to be :-P 
So, what do you think?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου