Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

'Hummingbird'


I really love this painting!
It is inspired by someone really dear to me!
This is my first watercolour hummingbird. 
What do you think?


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου