Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

Museum of ancient Greek culture
Up on the left is the Mycenaean section
Down on the left is Goddess Artemis' section
Up on the Right is Goddess Aphrodite's section
Down on the right is Goddess Athena's section

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου