Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

In the Depths

A colourful collage of the Depths, made of natural material, as stones, clay, paper, sugar and more!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου