Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013


The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
~Eden Ahbez~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου