Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013


"Creativity is a state of mind. 
You can choose to think creatively." 
~ Jerry Bruckner ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου