Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013


Great minds discuss ideas.. 
Average minds discuss events.. 
Small minds discuss people.. 
~ Eleanor Roosevelt ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου