Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013


Beautiful in my opinion has nothing to do with looks.
 It's how you are as a person and how you make others feel about themselves.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου