Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

"Success is no Accident. 
It is hard work, perseverance, 
learning, studying, sacrifice 
and most of all, 
love of what you are doing." 
~ Pele ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου