Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

"Nobody will ever love you 
as much as an Artist can. 
On your worst day, 
they will find poetry 
in the knots of your hair."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου