Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

"Every Artist 
was first an amateur." 
~ Ralph Waldo Emerson ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου