Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013


Dreams are like stars...
You may never touch them,
but if you follow them
the will lead you to your destiny!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου