Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013


Laughter is not only the best medicine,
It's also the best disguise!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου