Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013


“Happy is the man, I thought, who, before dying, has the good fortune to sail the Aegean sea.”
 ― Nikos Kazantzakis, Zorba the Greek 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου