Σάββατο, 31 Αυγούστου 2013

Golden Dragon's egg

No scales this time. 
Those carvings were really big trouble. 
Scales were much easier to be made!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου