Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

"Come fairies,
take me out of this dull world.
For i would ride with you upon the wind
and dance upon the mountains like a flame!"
~ W.B Yeats ~Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου