Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

"I have learned silence from the talkative,
tolerance from the intolerant, 
and kindness from the unkind"
~ Kahlil Gibran ~ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου