Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

"Picking five favorite book is
 like picking the five body parts 
you'd most like not to lose."
~ Neil Geiman ~Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου