Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Never allow someone with small dreams
to discourage you from dreaming big!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου