Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Be Weird. Be Random. Be Who You Are. 
Because You Never Know 
Who Would Love The Person You Hide.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου