Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

"I think everybody's weird. 
We should all celebrate our individuality 
and not be embarrassed or ashamed of it."
~ Johnny Depp ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου