Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

"The brain  is the most outstanding organ. 
It works for 24 hours, 365 days, 
right from your birth... 
...until you fall in love."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου