Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

"Brenus in the hot spring"

  That drawing is inspired by a book. 
  Brenus is a fairy prince from B.C. Morin's Kingdom Chronicles, Book 1, The Mark of the Princess.
  The scene of Brenus and Alannah in the hot spring does not exist in the book but the writer kindly shared it with us, the readers :-D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου