Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

"Sunny Side-Up Egg" woollen pouch

I know it is a ridiculous name for a woollen pouch, but the yellow yarn's colour reminds me of eggs so.... :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου