Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Cheshire cat

  This little fellow gave me a really hard time 
while i was sketching him. 
Maybe that's because i didn't have a good picture of him.
 He looks much better than i thought he will be 
but much, much worse than he should be. 
Seriously, i even forgot his moustache!
:-P
  Never mind... i'll make it better next time!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου