Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

"Life to me is a journey. 
You never know what may be 
your next destination." 
~ David Russell ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου