Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

"This is what i like about photographs. 
They're proof that once, 
even if just for a heartbeat, 
everything was perfect." 
- from Lone Wolf
~ Jodi Picoult ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου