Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

"The artist sees 
what others only catch 
a glimpse of." 
~ Leonardo Da Vinci ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου